คลังเก็บป้ายกำกับ: การศึกษา

26 มีนา 106 ปี ‘จุฬาฯ’ เปิดห้องเรียนยุคแรกๆ ก่อน พ.ศ.2500

26 มีนา 106 ปี ‘จุฬาฯ’ เปิดห้องเรียนยุคแรกๆ ก่อน พ.ศ.2500

การศึกษา

ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสยามประเทศ

จุดกำเนิด มีที่มาจาก โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ พ.ศ.2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน

นักเรียนเก่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่มาในงานวงศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2458

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” แล้วพระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า กว่า 900,000 บาทให้สร้างอาคารเรียนและตึกบัญชาการบนที่ดินพระคลังข้างที่จำนวน 1,309 ไร่ ในอำเภอปทุมวัน โดยเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2458

การศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : ศธ. จัดวันเด็ก 14 ม.ค. ‘ออนไซต์’ ครั้งแรก

ศธ. จัดวันเด็ก 14 ม.ค. ‘ออนไซต์’ ครั้งแรก

ศธ. จัดวันเด็ก 14 ม.ค. ‘ออนไซต์’ ครั้งแรก หลังโควิด ชู แนวคิด ‘Children’s Day เด็กดี วิถีไทย’

 

การศึกษา

 

ศธ. จัดวันเด็ก 14 ม.ค. ‘ออนไซต์’ ครั้งแรก หลังโควิด-19 ชู แนวคิด ‘Children’s Day เด็กดี วิถีไทย’
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ศธ. เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในศธ.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต่างๆ เช่น กิจกรรมแจกของขวัญ กิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี การแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง ฯลฯ และเตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย” เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุข ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ที่นายกฯ ได้มอบให้ รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก